نمایش 1–12 از 284 نتیجه

پوشرنگ روغنی آلکیدی براق سفید

  • پوشش تئوری 10-12 مترمربع در لیتر
  • زمان خشک شدن سطحی ماکزیمم 6 ساعت
  • زمان اعمال لایه بعدی حداقل 16 ساعت
  • نقطه اشتعال 38 درجه سانتی گراد
بسته بندی تعداد موجود در کارتون
حلب 1
گالن 4
کوارت 12
ربعی 24

پوشرنگ روغنی آلکیدی براق مشکی

  • پوشش تئوری 10-12 مترمربع در لیتر
  • زمان خشک شدن سطحی ماکزیمم 6 ساعت
  • زمان اعمال لایه بعدی حداقل 16 ساعت
  • نقطه اشتعال 38 درجه سانتی گراد
بسته بندی تعداد موجود در کارتون
حلب 1
گالن 4
کوارت 12
ربعی 24